Een zelfrijdende auto verzekeren

Een zelfrijdende auto verzekeren

Auto’s worden steeds slimmer. Nieuwe modellen zijn al in staat om automatisch te parkeren, in te halen of afstand te houden op de voorganger. Met behulp van sensoren analyseert de auto zijn positie op de weg en neemt zelf beslissingen hoe te reageren.
Neem de nieuwe Tesla Model S. Bij dit model bestaat de mogelijkheid om de auto te voorzien van gedeeltelijke automatische rijfuncties. De auto kan hierdoor zelfstandig de snelheid aanpassen als de situatie op de weg veranderd, en zorgt ervoor dat hij in het midden van de rijweg blijft rijden.

In theorie kunnen ze in de toekomst alle taken van de bestuurder overnemen en compleet zelfstandig de openbare weg betreden. Momenteel is de zelfrijdende auto nog niet in gebruik. Een bestuurder is verplicht om altijd het stuur vast te houden en zo nodig zelf de besturing over te nemen. Vooruitlopend op de toekomst is er wel een discussie gaande wie aansprakelijk is bij een ongeval met een zelfrijdende auto. Is dat de fabrikant, de ontwerper van de software of toch de inzittende.

Wettelijke regels rondom de zelfrijdende auto

Een volledig zelfrijdende auto is nog niet toegestaan op de openbare weg. Vooruitlopend op de toekomstige ontwikkelingen is er sinds het afgelopen jaar een wet van kracht geworden die het toestaat om zelfrijdende auto’s te testen op de openbare weg. Hiermee sluit Nederland zich aan bij andere landen waar dit al eerder was toegestaan.

Wanneer er een ongeluk plaatsvind met een (gedeeltelijk) zelfrijdende auto dan zal de verzekeraar van de tegenpartij proberen om de kosten op de inzittende te verhalen. Dit kan onder anderen door aan te tonen dat de auto ‘zonder handen’ is gebruikt. Nieuwe auto’s zijn in staat om dit te registreren en de verzekeraar kan deze gegevens opvragen bij de fabrikant.

In een zelfrijdende auto is er geen sprake meer van een bestuurder, maar van een inzittende. Deze term is nog niet opgenomen in de wetgeving en verzekeringsvoorwaarden. De discussie over de aansprakelijkheid is nog niet voltooid. Is het de inzittende, de autofabrikant of toch de softwareleverancier.

Aansprakelijkheid bij een zelfrijdende auto

Zolang er nog geen duidelijkheid is over de aansprakelijkheid zullen de discussies hierover nog even doorgaan. De Bond van Verzekeraars onderzoekt momenteel de mogelijkheid om een nieuwe verkeersverzekering te ontwikkelen. Deze verzekering vervangt de traditionele autoverzekering waardoor de verzekeraar altijd voor hun klanten de schade zal afhandelen. Zelfrijdende auto’s passen nu nog niet goed onder de traditionele dekking. Welke autoverzekering je nu of in de toekomst ook kiest, met de vergelijkingssite Autoverzekering.nl krijg je altijd onafhankelijk advies over de best passende verzekering voor jouw situatie. Je kan heel simpel je autoverzekering berekenen en direct afsluiten.

zelfrijdende auto verzekeren