Strenge straffen op onverzekerd rijden

België – 80 inbreuken per dag wegens onverzekerd rijden

Naast het financiële risico, staan er op het rijden zonder verzekering ook zware straffen (geldboete, rijverbod, verbeurdverklaring van het voertuig of in sommige gevallen zelfs een gevangenisstraf). Volgens het Belgische parlementslid “Yüksel” zal het rijden zonder verzekering in het najaar harder worden aangepakt: ministers Koen Geens en François Bellot werken aan een wetsontwerp waarbij niet-verzekering toegevoegd zal worden aan de bestaande recidiveregeling. Bestuurders die in een periode van 3 jaar 2 zware verkeerovertredingen begaan, krijgen een rijverbod van ten minste 3 maanden en moeten hun rijexamens (theoretisch, praktisch, geneeskundig, psychologisch onderzoek) opnieuw afleggen. Tot nu toe was het feit dat men niet-verzekerd is nog niet opgenomen in de lijst van zware overtredingen, daar komt dus verandering in.

Onverzekerde voertuigen

“Er zijn nog altijd veel te veel onverzekerde voertuigen op onze wegen. Ondanks het actieplan van 2013 voor de naleving van de verzekerings-en keuringsplicht zijn er op het terrein geen grote veranderingen vast te stellen. We moeten verder inzetten op versterkte controles en sensibilisering via de verzekeringsmaatschappijen. Vooral de categorie 35-44-jarigen is een kwetsbare groep.”, besluit Yüksel.

Onverzekerd rijden in Belgie

In 2014 werden in België 31.426 gevallen van onverzekerd rijden vastgesteld, in 2015 waren het 29.743 en in 2016 reden 29.233 bestuurders zonder verzekering. Het parlementslid wijst erop dat er in werkelijkheid veel meer voertuigen rondrijden zonder verzekering, naar schatting zo’n 70.000 bestuurders. “Rijden zonder verzekering kan ernstige financiële gevolgen hebben voor de aansprakelijke bestuurder. Bovendien jagen ze de premie de hoogte in van degenen die wel verzekerd zijn. ”, zegt Yüksel. “Wanneer voertuigen niet verzekerd zijn en een ongeval veroorzaken komt het Gemeenschappelijk Waarborgfonds tussen. Het Fonds betaalt de slachtoffers die normaal een vergoeding zouden hadden moeten krijgen van de verzekering van de tegenpartij, maar nergens kunnen aankloppen. De betrokkene moet het ongeval bij het fonds aangeven en tenzij hij een zwakke weggebruiker is, moet hij de aansprakelijkheid van de onverzekerde bestuurder kunnen aantonen (met getuigenissen, foto’s van sporen op de weg, de feitelijke omstandigheden enz.). Nadat het Motorwaarborgfonds een vergoeding heeft uitgekeerd, probeert het vervolgens om het geld terug te vorderen.”, legt het parlementslid uit.

Hoewel de wetgeving verplicht dat ieder gemotoriseerd voertuig dat zich op de weg begeeft een verzekering moet hebben, werden er vorig jaar 29.233 inbreuken geregistreerd wegens het rijden zonder verzekering. Het gaat hierbij over alle voertuigcategorieën (auto’s, bromfietsen, …. “80 inbreuken per dag wegens rijden zonder verzekering is nog altijd veel te hoog.”, zegt CD&V Kamerlid, Veli Yüksel die de cijfers opvroeg bij de minister van Mobiliteit, François Bellot (MR). “De meeste overtredingen worden begaan door de leeftijdscategorie 25-34-jarigen, maar vaak rijden ook -18-jarigen zonder verzekering.”, aldus Yüksel.

Het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds ontving 7.826 aangiftes van slachtoffers in 2014. Dit aantal stabiliseerde zich op 7.818 in 2015, maar kende een daling tot 7.529 aangiftes in 2016. “Die daling uit zich tevens in de uitgekeerde bedragen.” Stelt Yüksel. “In 2014 werd 16.940.314 euro uitgekeerd, in 2016 was dit 14.886.618 euro.”, aldus het parlementslid.